pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2

CONGO DEJIA WOOD INDUSTRY

Xếp hạng minh bạch: 15 trong số 31 vào Congo

Tổng quan

Văn bản giới thiệu Nhà sản xuất lâm sản và mô tả các hoạt động của họ

Quan sát theo phân mục

Mức độ nghiêm trọng:

  • Cao -
  • Trung bình -
  • Thấp -
  • Chưa biết -

Quyền khai thác

Khai thác gỗ

Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động