pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2

COMPAGNIE DES BOIS

Xếp hạng minh bạch: 26 trong số 26 vào Cộng hoà Dân chủ Công-gô

Tổng quan

Văn bản giới thiệu Nhà sản xuất lâm sản và mô tả các hoạt động của họ

Quan sát theo phân mục

Mức độ nghiêm trọng:

  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Chưa biết

Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động

Khai thác gỗ

Thuế, phí và thuế tài nguyên