pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2language

Quan sát theo phân mục

Mức độ nghiêm trọng:

  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Chưa biết

Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động