pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2language

SOMIFOR

Xếp hạng minh bạch: 26 trong số 26 vào Cộng hoà Dân chủ Công-gô

Quan sát theo phân mục

Mức độ nghiêm trọng:

  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Chưa biết

Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động

Khai thác gỗ