pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2

About the portal

Background

The Open Timber Portal is an initiative launched by the World Resources Institute to incentivize the production and trade of legal timber.

As such, this platform aims to improve access to comprehensive country-specific information about forest management and harvesting, and increase the effectiveness of regulations on illegal logging, such as the US Lacey Act, the Korea Act on the Sustainable Use of Timbers, the Japan Clean Wood Act, the Australia Illegal Logging Prohibition Act and the EU Timber Regulation (EUTR). For more information on these laws, please visit forestlegality.org.

Contact us

Please get in touch with us if you have any further questions regarding the Open Timber Portal or want to get involved : opentimberportal@wri.org

Partners

The Open Timber Portal was designed jointly by the World Resources Institute and partners in consultation with a wide range of stakeholders, including industry associations in country, at the regional level and among importers, as well as NGOs, researchers, government enforcement officials and donors. The following groups have helped develop the concept and with testing the site: Resource Extraction Monitoring (REM), Field Legality Advisory Group (FLAG), Observatoire de la Gouvernance Forestière (OGF), Cercle d’Appui à la Gestion Durable des Forêts (CAGDF), Conseil pour la Défense Environnementale par la Légalité et la Traçabilité (CODELT). These partners also helped with the deployment of the site in the Congo Basin, with the support of CIDT, Brainforest, CIEDD, CED and FODER within the scope of the Citizen Voices for Change project.

The OTP was built by Vizzuality.

Reseau national des observateurs independent - RDC

Ecosystème et Développement

Donors

The Open Timber Portal is made possible with the generous support from the following donors:

Mục đích của UK Aid Direct (Chương trình Viện trợ Trực tiếp của Vương quốc Anh) là hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững và đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững toàn cầu (Global Goals). UK Aid Direct tập trung nguồn lực vào việc tiếp cận và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và dễ bị bỏ qua nhất, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Các ưu tiên của UK Aid Direct phản ánh các mục tiêu chiến lược lớn hơn của DFID, đó là củng cố khả năng chống chịu và ứng phó với khủng hoảng – thúc đẩy thịnh vượng toàn cầu – hỗ trợ giải quyết tình trạng nghèo đói và giúp đỡ những nhóm người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.

Sáng kiến về Khí hậu và Rừng Quốc tế của Na Uy (NICFI) đặt mục tiêu hỗ trợ các nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính do hậu quả của suy thoái rừng và phá rừng tại các nước đang phát triển (REDD+). NICFI có các mục tiêu chính sau đây đã được Quốc hội Na Uy thông qua: 1. Đóng góp vào việc đưa REDD+ vào Công ước khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC). 2. Đóng góp vào việc thực hiện các hành động sớm nhằm giảm đáng kể lượng phát thải do hậu quả của phá rừng và suy thoái rừng. 3. Thúc đẩy bảo tồn rừng nguyên sinh do tầm quan trọng của các khu rừng này đối với lưu trữ các-bon và đa dạng sinh học

Chương trình Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT) của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) – Liên minh châu Âu (EU) hướng đến giảm và cuối cùng loại bỏ tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp. Có hỗ trợ từ các nhà tài trợ, Chương trình FAO-EU FLEGT cấp kinh phí cho các dự án của chính phủ các nước, các tổ chức dân sự xã hội và các công ty tư nhân ở châu Mỹ La-tinh, châu Phi và châu Á để cải thiện hiệu quả quản trị rừng. Chương trình FAO-EU FLEGT đặc biệt quan tâm hỗ trợ việc triển khai OTP tại Ca-mơ-run.

Chính sách phát triển của EU hướng đến việc thúc đẩy phát triển bền vững tại các nước đang phát triển, trong đó ưu tiên mục tiêu giảm nghèo. Đây chính là nền tảng cho việc xây dựng quan hệ giữa EU với thế giới bên ngoài. Bên cạnh các chính sách về đối ngoại, an ninh, thương mại cũng như các chính sách quốc tế khác về môi trường, nông nghiệp, ngư nghiệp, chính sách nói trên cũng đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu đối ngoại của EU.

Chương trình Môi trường ở khu vực Trung Phi (CARPE) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên ở lưu vực sông Công-gô. Chương trình được thực hiện cùng các đối tác như Các Vườn quốc gia châu Phi (African Parks), Tổ chức Động vật Hoang dã Châu Phi (African Wildlife Foundation), Cục Cá và Động vật Hoang dã Hoa Kỳ (U.S. Fish and Wildlife Service), Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Forest Service), Đại học Maryland, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã (WCS), Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) và các đối tác khác.