pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2language

Tổng quan

Société forestière congolaise à capitaux malaisiens

  • Địa chỉ:
    Matsendé / Dolisie

Quan sát theo phân mục

Mức độ nghiêm trọng:

  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Chưa biết

Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động

Khai thác gỗ