pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2language

SCIBOIS

Xếp hạng minh bạch: 4 trong số 26 vào Cộng hoà Dân chủ Công-gô

Lọc theo

Quan sát từ các cơ quan giám sát độc lập

NămQuan sát (Kiểm tra của IM)
 • 20228 (1)
  • 6
  • 2

Mức độ nghiêm trọng:

 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Chưa biết

Quan sát theo phân mục

Mức độ nghiêm trọng:

 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Chưa biết

Khai thác gỗ

Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động

Vận tải, thương mại, xuất khẩu và Công ước CITES

 • Khai thác gỗ

   1

   Có vi phạm trong việc phân định ranh giới của diện tích được phép khai thác gỗ

   1

   Chặt cây bên ngoài ranh giới được cấp phép

   1

   Có vi phạm trong việc đánh dấu trên phần gỗ đã khai thác, gốc cây sau khai thác và các sản phẩm gỗ khác

   1

   Khai thác các loài cây không được phép

   2

   Có vi phạm trong việc bảo quản tài liệu về khai thác

 • Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động

   1

   Vi phạm Luật Lao động trong công tác tuyển dụng/quản lý lao động

 • Vận tải, thương mại, xuất khẩu và Công ước CITES

   1

   Vi phạm các quy định về vận tải (giấy đăng ký phương tiện, giấy phép vận tải, v.v.)