pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2language

SCIBOIS

Xếp hạng minh bạch: 4 trong số 26 vào Cộng hoà Dân chủ Công-gô

Quan sát theo phân mục

Mức độ nghiêm trọng:

  • Cao
  • Trung bình
  • Thấp
  • Chưa biết

Khai thác gỗ

Quyền khai thác

Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động

Thuế, phí và thuế tài nguyên

Vận tải, thương mại, xuất khẩu và Công ước CITES