pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2language

SFCS

Xếp hạng minh bạch: 26 trong số 131 vào Ca-mơ-runh

Lọc theo

31.82% tài liệu hợp lệ có sẵn

  • Chưa được cung cấp - 31.82%
  • Đã cung cấp (hợp lệ) - 31.82%
  • Đã hết hạn - 36.36%
100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Đăng ký pháp lý

0% Đã cung cấp (hợp lệ)

Quyền sử dụng

100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Quản lý rừng

25% Đã cung cấp (hợp lệ)

Khai thác gỗ

100% Đã cung cấp (hợp lệ)

Đánh giá tác động

0% Đã cung cấp (hợp lệ)

Thương mại, xuất khẩu và Công ước CITES

0% Đã cung cấp (hợp lệ)

Thuế, phí và thuế tài nguyên

50% Đã cung cấp (hợp lệ)

Quyền của người dân

0% Đã cung cấp (hợp lệ)

Các quy định về lao động