pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2language

SICOFOR

Xếp hạng minh bạch: 16 trong số 36 vào Công-gô

Lọc theo

Quan sát từ các cơ quan giám sát độc lập

NămQuan sát (Kiểm tra của IM)
 • 202315 (1)
  • 12
  • 2
  • 1

Mức độ nghiêm trọng:

 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Chưa biết

Quan sát theo phân mục

Mức độ nghiêm trọng:

 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Chưa biết

Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động

Khai thác gỗ

 • Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động

   2

   Không tham vấn đầy đủ với cộng đồng địa phương/bản địa

   5

   Không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng

   1

   Vi phạm Luật Lao động trong công tác tuyển dụng/quản lý lao động

 • Khai thác gỗ

   3

   Không tuân thủ kế hoạch quản lý

   1

   Không tuân thủ các thủ tục về đánh giá tác động hoặc kiểm kê

   1

   Không tuân thủ các yêu cầu về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

   2

   Có vi phạm trong việc bảo quản tài liệu về khai thác