pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2language

Trợ giúp

Video giới thiệu về OTP

Video giới thiệu này sẽ hướng dẫn người dùng về toàn bộ Open Timber Portal và giải thích cách sử dụng tất cả các chức năng của nền tảng.


Hướng dẫn cho các công ty khai thác gỗ

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn từng bước cho các công ty khai thác gỗ về cách thiết lập tài khoản của họ, chỉnh sửa hồ sơ của họ, cũng như xem, tải lên và quản lý các tài liệu hợp pháp.

Có sẵn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Hướng dẫn cho các cơ quan giám sát độc lập

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn từng bước cho các cơ quan giám sát độc lập về cách thiết lập tài khoản, chỉnh sửa hồ sơ, cũng như tải lên và quản lý các báo cáo và việc quan sát.

Có sẵn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Tài liệu giới thiệu OTP

Tài liệu giới thiệu này cung cấp thông tin chính về Open Timber Portal, chẳng hạn như chi tiết về cách nền tảng này hoạt động, đối tượng sử dụng nền tảng và tại sao đây lại là công cụ quan trọng.

Có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Việt