pencilbinsearchuserminuscrosspluscheckarrow-leftarrow-rightarrow-downarrow-upinfofile-emptylocationlocation2language

CONGO DEJIA WOOD INDUSTRY

Xếp hạng minh bạch: 17 trong số 36 vào Công-gô

Lọc theo

Quan sát từ các cơ quan giám sát độc lập

NămQuan sát (Kiểm tra của IM)
 • 202210 (1)
  • 8
  • 1
  • 1

Mức độ nghiêm trọng:

 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Chưa biết

Quan sát theo phân mục

Mức độ nghiêm trọng:

 • Cao
 • Trung bình
 • Thấp
 • Chưa biết

Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động

Khai thác gỗ

 • Quyền của người dân địa phương và các quy định về lao động

   4

   Không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng

   1

   Vi phạm Luật Lao động trong công tác tuyển dụng/quản lý lao động

 • Khai thác gỗ

   1

   Không tuân thủ các thủ tục về đánh giá tác động hoặc kiểm kê

   1

   Không tuân thủ các yêu cầu về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

   1

   Không tuân thủ kế hoạch quản lý

   1

   Có vi phạm trong việc bảo quản tài liệu về khai thác

   1

   Hành vi gian lận